با توجه به اینکه آموزش و پرورش در سال جدید (۱۴۰۱) حضور دانش آموزان در کلاسهای درس را اجباری کرده آیا شنا با حضور فرزندان خود در کلاس های حضوری موافقت می کنید؟
گزینه هاتعداد آراء
بله۴
خیر۱

www.shahrakeekbatan.ir © 2022