سرویس عکس
مهرشهر
دوشنبه 8 ارديبهشت 1399 - 14:00:00
پایگاه خبری شهرک اکباتان
برف سنگین و ریبای مهرشهر کرج  در زمستان 1397(عکس از رضا جعفری)

http://shahrakeekbatan.ir/fa/News/6136/مهرشهر
بستن   چاپ